Flere fotgjengere dør i trafikken

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 02.05.2014
Siden januar er antallet omkomne bilister nær halvert sammenlignet med 2013, mens antallet drepte fotgjengere er doblet.

I løpet av årets første fire måneder har 39 personer omkommet i veitrafikken. Det er fire færre enn på samme tid i fjor og 13 færre enn i 2012.

– I 2013 var antallet omkomne i trafikken lavt på vinteren og våren. Så økte det voldsomt utover sommeren og høsten. Vi er redde for at det samme skal skje i år, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Bilister må ta hensyn

Hittil i år er åtte fotgjengere omkommet i trafikken, mot tre på samme tid i fjor.

– Dette er en utvikling vi vil følge nøye utover våren og sommeren. Nå oppfordrer vi bilistene til å være ekstra påpasselig der det ferdes myke trafikanter, sier Johansen.

Han understreker at blandet trafikk krever full konsentrasjon.

– Bilistene er pålagt et klart ansvar for å unngå disse ulykkene. Samtidig må fotgjengere være forsiktige så de ikke utsettes for fare. De må også ta ansvar for egen sikkerhet, sier Johansen.

Ulykker i april 2014

Det foreløpige tallet for omkomne i april er seks. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet ni. Dette ble også det endelig tallet for april 2013.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tallene i april fordeler seg slik: en bilfører, tre motorsyklister, en fotgjenger og en ATV-fører. Av de seks omkomne var fire menn, en kvinne og ett barn.

Anbefalinger fra Trygg Trafikk

Bilister må:

  • Stoppe foran gangfelt – hvis det er folk ved eller i nærheten av gangfeltet. Du har full vikeplikt for alle fotgjengere som vil krysse veien i gangfelt.
  • Sjekke blindsonene – særlig når bilister skal svinge til høyre kan det skje ulykker med syklister som skal rett fram.
  • Se deg om rundt bilen før du kjører ut fra en parkeringsplass. Særlig små barn kan være nesten umulige å se fra førerplass hvis de er rett foran, bak eller ved siden av bilen.

Fotgjengere bør:

  • Stoppe foran gangfelt – du bør ikke stole på at bilistene stopper for deg. Det finnes råkjørere, rusede bilister og uoppmerksomme sjåfører. Se deg for og kryss veien først når bilene har stoppet.
  • Være oppmerksomme – ikke skriv tekstmeldinger eller lytt til høy musikk mens du går i trafikken. Skal du krysse veier med biler, motorsyklister og syklister må du konsentrere deg om trafikken.

Politikerne bør:

  • Innføre fartsgrense på 30 km/t i byer og tettsteder, der det er blandet trafikk. Dette vil redusere dødsulykkene blant gående og syklende.
  • Investere i flere gang- og sykkelveier. Disse bør i størst mulig grad bygges ut som sammenhengende anlegg. Ulykkene skjer der gang- og sykkelveier krysser vanlige veier.
  • Sette av midler til vedlikehold av gang- og sykkelveier, slik at anleggene ikke forfaller.

 

Måned: Omkomne 2014: Omkomne 2013: Omkomne 2012:
Januar 9 14 15
Februar 16 9 16
Mars 8 11 8
April 6 9 13
Januar-april 39 43 52
Hele året 187 145

 

Fordeling trafikantgrupper

April April Januar – april Januar – april
2014 2013 2014 2013
Bilførere 1 6 15 28
Bilpassasjerer 0 1 10 6
Motorsyklister 3 1 3 2
Mopedister 0 0 0 1
Syklister 0 1 0 1
Fotgjengere 1 0 8 3
Akende 0 0 0 2
Andre 1 0 3 0

 

Fordeling fylker

April April Januar – april Januar – april
2014 2013 2014 2013
Østfold 0 3 2 3
Akershus 3 0 7 1
Oslo 0 0 2 0
Hedmark 0 0 1 1
Oppland 0 1 0 2
Buskerud 0 2 8 5
Vestfold 1 0 2 0
Telemark 0 0 1 1
Aust-Agder 0 0 0 0
Vest-Agder 0 0 1 2
Rogaland 1 1 3 3
Hordaland 0 1 4 9
Sogn og Fjordane 0 1 0 3
Møre og Romsdal 0 0 1 2
Sør-Trøndelag 0 0 1 1
Nord-Trøndelag 0 0 1 2
Nordland 1 0 4 4
Troms 0 0 0 3
Finnmark 0 0 1 1

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Kontaktpersoner:
Direktør Jan Johansen, mob. 90 59 87 30
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88

Ta kontakt for mer informasjon

Steng