Hittil i år har 30 personer omkommet på norske veier

Hittil i år har 30 personer omkommet på norske veier

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.04.2016
Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de siste fem månedene der antallet omkomne i trafikken er lavere enn samme måned året før.

Av de syv omkomne i mars var fem menn og to kvinner

Fem av de omkomne var bilførere, en var bilpassasjer og en var fotgjenger.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 10 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.

Flest voksne menn omkommer

Det er særlig menn i alderen 45+ som dominerer ulykkesstatistikken for året så langt.

– Vi ser at godt voksne menn utgjør en større andel enn tidligere. Det er et tankekors siden dette er en gruppe som har mye kjøreerfaring og jevnt over moderne, sikre kjøretøy, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Fordeling trafikantgrupper      
  Mars Mars Januar – mars Januar – mars
  2016 2015 2016 2015
         
Bilførere 5 8 21 16
Bilpassasjerer 1 1 6 3
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 0 0 0
Fotgjengere 1 1 2 3
Akende 0 0 0 0
Andre 0 0 1 1
         
SUM 7 10 30 23

 

Fordeling fylker      
  Mars Mars Januar – mars Januar – mars
  2016 2015 2016 2015
         
Østfold 0 1 1 4
Akershus 0 0 1 0
Oslo 0 0 1 0
Hedmark 0 1 2 1
Oppland 0 0 1 0
Buskerud 1 0 4 3
Vestfold 0 2 1 2
Telemark 1 0 1 0
Aust-Agder 0 0 0 3
Vest-Agder 0 1 0 1
Rogaland 0 0 3 1
Hordaland 1 0 2 0
Sogn og Fjordane 0 1 1 1
Møre og Romsdal 0 0 0 1
Sør-Trøndelag 0 0 5 1
Nord-Trøndelag 1 0 3 0
Nordland 1 0 1 1
Troms 1 2 1 2
Finnmark 1 2 2 2
         
SUM 7 10 30 23

 

Ta kontakt for mer informasjon

Steng