Ni mennesker omkom i august

Ni mennesker omkom i august

  • Ann-Helen Hansen
  • 03.09.2018
I juni, juli og august mistet til sammen 32 mennesker livet i trafikken. Ni av disse omkom i august.

Gjennomsnitt for sommermånedene de siste fem årene er 46 omkomne. Det betyr at antall omkomne i årets sommertrafikk er betydelig redusert sammenlignet med de siste årene. Dessverre starter september med store tap i trafikken.

– Høsten startet dessverre ikke slik vi håpet. Alvorlige ulykker der mange liv går tapt minner oss på hvor skjørt livet er, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Fordeling trafikantgrupper
August August Jan-Aug Jan-Aug
2018 2017 2018 2017
Bilførere 5 5 39 29
Bilpassasjerer 0 0 3 4
Motorsyklister 3 6 11 17
Mopedister 0 0 2 1
Syklister 0 1 5 7
Fotgjengere 1 0 4 8
Akende 0 0 0 0
Andre 0 0 1 1
SUM 9 12 65 67
Fordeling fylker
August August Jan-Aug Jan-Aug
2018 2017 2018 2017
Østfold 2 0 3 1
Akershus 1 4 5 6
Oslo 0 0 2 2
Hedmark 0 0 3 2
Oppland 1 2 3 7
Buskerud 0 0 3 4
Vestfold 0 0 2 4
Telemark 0 1 2 2
Aust-Agder 2 0 6 0
Vest-Agder 0 1 2 3
Rogaland 0 0 7 6
Hordaland 1 2 8 8
Sogn og Fjordane 1 0 4 5
Møre og Romsdal 0 1 5 4
Trøndelag 0 0 2 6
Nordland 0 1 5 4
Troms 1 0 3 3
Finnmark 0 0 0 0
SUM 9 12 65 67

 

Ni mennesker omkom i august
Ni mennesker omkom i august
Steng