Ni omkom på veiene i juli

Ni omkom på veiene i juli

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.08.2017
58 har mistet livet de første syv måneder i 2017. Dette er det laveste antallet registrert omkomne i trafikken, så langt på året siden 1940-tallet.

Foreløpige tall viser at ni personer omkom på veiene i juli 2017. Syv av de omkomne var menn og to kvinner.

Av de omkomne var fem bilførere, en mc-fører og tre var syklister.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Av de ni omkomne mistet fire livet i eneulykker, en på usikret jernbaneplanovergang og fire i kollisjon.

Spesielt i årets ulykkesstatistikk legger vi merke til den betydelige reduksjonen i alvorlige trafikkulykker der ungdom i alderen 16-24 rammes. Det er hittil i år registrert syv omkomne i denne aldersgruppen, noe som er en halvering av periodegjennomsnittet (januar-juli) i årene 2010-2016.

På tross av den positive utviklingen vektlegger vi at trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke, hvis vi skal klare å fylle nasjonale målsetninger som Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker.

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

Fordeling trafikantgrupper
Juli Juli Hittil i Hittil i
2017 2016 2017 2016
Bilførere 5 10 29 37
Bilpassasjerer 0 4 4 14
Motorsyklister 1 3 10 13
Mopedister 0 1 1 1
Syklister 3 1 6 6
Fotgjengere 0 1 7 6
Akende 0 0 0 0
Andre 0 2 1 7
0
SUM 9 22 58 84
Fordeling fylker
Juli Juli Hittil i Hittil i
2017 2016 2017 2016
Østfold 0 0 4 2
Akershus 0 2 2 6
Oslo 0 1 1 3
Hedmark 1 2 3 7
Oppland 1 1 5 4
Buskerud 0 1 4 8
Vestfold 1 0 3 3
Telemark 0 0 1 4
Aust-Agder 0 1 0 1
Vest-Agder 0 3 2 4
Rogaland 1 5 7 10
Hordaland 1 0 6 6
Sogn og Fjordane 2 1 4 3
Møre og Romsdal 0 1 3 2
Sør-Trøndelag 0 0 4 6
Nord-Trøndelag 1 0 2 3
Nordland 0 0 3 2
Troms 1 1 4 4
Finnmark 0 3 0 6
SUM 9 22 58 84

Ta kontakt for mer informasjon

Steng