Se opp: MC-sesongen står for døren

Se opp: MC-sesongen står for døren

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 03.04.2017
I løpet av årets tre første måneder har 21 mistet livet på norske veier. Nå står MC-sesongen for døren og Trygg Trafikk oppfordrer både bilister og MC-førere til å være ekstra på vakt.

Så langt i år har ingen motorsyklister omkommet i trafikken, men tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun 5% av alle kjøretøy, står de for over 20% av dødsulykkene i trafikken.

– Motorsykkel er et krevende kjøretøy og stiller store krav til førerens kompetanse og ferdigheter. I tillegg er motorsyklister en sårbar trafikantgruppe fordi man er mer utsatt enn i en bil. Det gjør at ikke bare føreren selv, men også andre må være oppmerksomme, særlig i kryss og ved feltskifte, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Han understreker at det er ekstra viktig å være oppmerksom nå ved oppstarten av sesongen.

– Bilister må forberede seg på at vi går inn i en tid med flere tohjulinger, både med og uten motor. Trafikkbildet blir mer blandet og motorsykler er fleksible kjøretøy som ikke alltid er like lett å få øye på. Derfor er det ekstra viktig å ta en siste sjekk før krysset og bruke speilene godt, sier Johansen.

God føreropplæring

En temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014, utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, viser at MC-førere var utløsende faktor i hele 66% av ulykkene.

– Dette underbygger at føreren har et særlig stort ansvar for å unngå velt og sammenstøt. Men det er også viktig å minne om at motorsykkelopplæringen i Norge er blant de beste i verden og det er positivt at selv om stadig flere kjører motorsykkel, holder antall omkomne seg stabilt, sier Johansen.

I 2016 mistet 22 personer livet på MC, mens tallet for 2015 var 20.

– Vi må jobbe for at alle overlever MC-sesongen. Derfor er det viktig å holde liv i sikkerhetsdialogen i MC-miljøene og utvikle nye tiltak. Opplæringen utgjør en viktig del av dette og vi må fortsatt utdanne lærere med høy faglig kompetanse. De fleste MC-folkene er opptatt av egen og andres sikkerhet, sier Johansen.

 

Trygg Trafikks råd for sesongstart:

  • Delta på kurs og se NMCUs film «Full kontroll»
  • Kjør etter forholdene og eget ferdighetsnivå
  • Se over kjøreutstyret og sørg for at kjøretøyet ditt er i god teknisk stand før du legger ut på tur.
  • Ikke spar penger på sikkerhetsutstyr
  • Ta det pent de første milene

 

Fordeling trafikantgrupper
Mars Mars Hittil i Hittil i
2017 2016 2017 2016
Bilførere 4 4 12 20
Bilpassasjerer 0 1 1 6
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 1 0 1 0
Syklister 2 1 2 1
Fotgjengere 1 0 4 1
Akende 0 1 0 1
Andre 0 1 1 2
SUM 8 8 21 31
Fordeling fylker
Mars Mars Hittil i Hittil i
2017 2016 2017 2016
Østfold 0 0 0 1
Akershus 0 0 1 1
Oslo 1 0 1 1
Hedmark 0 0 1 2
Oppland 0 0 1 1
Buskerud 0 1 0 4
Vestfold 0 0 1 1
Telemark 0 1 0 1
Aust-Agder 0 0 0 0
Vest-Agder 1 0 1 0
Rogaland 1 1 5 4
Hordaland 1 1 2 2
Sogn og Fjordane 1 0 1 1
Møre og Romsdal 1 0 2 0
Sør-Trøndelag 1 0 2 5
Nord-Trøndelag 0 1 0 3
Nordland 0 1 2 1
Troms 1 1 1 1
Finnmark 0 1 0 2
SUM 8 8 21 31

 

Ta kontakt for mer informasjon

Steng