Statsbudsjettet 2019: Regjeringen må gjøre mer

Statsbudsjettet 2019: Regjeringen må gjøre mer

  • Christoffer Solstad Steen
  • 08.10.2018
Stortinget har bestemt at trafikksikkerheten skal styrkes framover, men regjeringens forslag til nytt statsbudsjett gir ingen indikasjoner på at dette følges opp i praksis.

I dag har regjeringen lagt fram sitt budsjettforslag for 2019. Forslaget mangler en tydelig satsing rundt trafikksikkerhet og Trygg Trafikk er bekymret for ulykkesutviklingen. I følge de nasjonale målene skal det i 2030 ikke være mer enn 350 drepte eller hardt skadde personer i trafikken. I 2017 var det 771 drepte og hardt skadde.

– Vi er skuffet over at trafikksikkerheten ikke prioriteres høyere. Skal vi få ned antall drepte og skadde i trafikken, som alle er enige om, så må det også bevilges mer midler til å kunne gjøre denne jobben. Den positive utviklingen i nedgangen i hardt skadde ser ut til å ha stagnert de senere år. Og i år ser det ut til at vi får en økning i antall trafikkdrepte sammenlignet med i fjor, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.

Etterlyser bedre trafikksikkerhet i storbyene

Regjeringens mål er å få flere til å sykle og gå. I budsjettforslaget står det at transportsatsningen i de ni største byene skal økes med om lag 50 prosent.

– Ulykkesutviklingen i storbyene er urovekkende, og spesielt har det vært en kraftig økning i antallet drepte og hardt skadde syklister de senere år. Syklister og fotgjengere er sårbare trafikanter med langt høyere ulykkesrisiko enn bilister. Det haster med å få på plass bedre trafikksikkerhet for denne gruppen i storbyene, sier Johansen.

Ingen økt satsing på menneskene i trafikken

Stortinget vedtok i 2017 å styrke det trafikantrettede arbeidet.

– Dessverre ser vi heller ikke i år spor av at det satses mer på tiltak knyttet til opplæring, informasjon og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Vi håper at det endelige budsjettet ivaretar dette på en bedre måte, sier Johansen.

Jan Johansen
Jan Johansen Direktør
Steng