Ti omkom på veiene i mars

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.04.2015
23 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. I samme periode i fjor omkom 32 personer.

Foreløpige tall viser at ti personer døde på veiene i mars 2015. Av de omkomne var ni menn og en kvinne. Åtte av de drepte var bilførere, en var bilpassasjerer og en var fotgjenger.  Fem personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, fire mistet livet i utforkjøringer, og en ble påkjørt.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal dø eller bli hardt skadet i trafikken.

Fordeling trafikantgrupper
Mars Mars Januar – mars Januar – mars
2015 2014 2015 2014
Bilførere 8 4 18 12
Bilpassasjerer 1 2 3 10
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 1 0 1
Fotgjengere 1 2 2 7
Akende 0 0 0 0
Andre 0 0 0 2
SUM 10 9 23 32

 

Fordeling fylker
Mars Mars Januar – mars Januar – mars
2015 2014 2015 2014
Østfold 1 2 4 3
Akershus 0 1 0 4
Oslo 0 0 0 2
Hedmark 1 0 1 1
Oppland 0 0 0 0
Buskerud 0 1 3 8
Vestfold 2 0 2 1
Telemark 0 0 0 1
Aust-Agder 0 0 3 0
Vest-Agder 1 1 1 1
Rogaland 0 0 0 2
Hordaland 0 2 0 4
Sogn og Fjordane 1 0 1 0
Møre og Romsdal 0 0 2 1
Sør-Trøndelag 0 0 1 1
Nord-Trøndelag 0 1 0 1
Nordland 0 1 1 2
Troms 2 0 2 0
Finnmark 2 0 2 0
SUM 10 9 23 32

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730, jjohansen@tryggtrafikk.no

Ta kontakt for mer informasjon

Steng