Trimming av moped kan være livsfarlig

Trimming av moped kan være livsfarlig

  • Christoffer Solstad Steen
  • 30.07.2018
Hver tredje mopedfører trimmer mopeden og halvparten har kjørt en moped som er trimmet minst én gang. – Trimming kan få fatale konsekvenser, sier Trygg Trafikk.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at mange trimmer mopedene sine til å gå raskere enn det er lov til. Samtidig er 59 prosent av mopedene involvert i dødsulykker mellom 2007 og 2016 trimmet.

– SSB sier at 16-åringene er den aldersgruppa som er klart mest utsatt for dødsulykker og alvorlige skader i trafikken. Når vi i tillegg vet at høy fart bidrar til økt ulykkesrisiko er det ingen grunn til å la denne gruppa kjøre raskere enn 45 kilometer i timen som er maks tillatt hastighet for moped sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Mangelfull opplæring

Bare 15 prosent av mopedførerne tok mer enn to kjøretimer utover obligatorisk undervisning.

– Selv om flere mopeder er dimensjonert for å kjøre fortere enn 45 km/t er ikke nødvendigvis førerne kompetente nok. Vi vet at kravene for å få mopedlappen er veldig lave sammenlignet med førerkort for lett-MC. Vi kan ikke forvente at ungdommer uten verken kompetanse eller erfaring skal mestre trafikksituasjoner i høye hastigheter. Det kan være livsfarlig å la de kjøre rundt på trimmet moped, sier Johansen.

Lav kunnskap

Rapporten til TØI viser at andelen av mopedførere som innblandes i selvrapporterte uhell innen et år er på 22 prosent.

– Jeg opplever at enkelte ser på trimming av moped som et sikkerhetstiltak. Dette mener jeg er et klart blindspor. Hva ville skjedd om alle mopeder plutselig kunne kjøre i 80 kilometer over natta? Ingen av dødsulykkene med moped skyldes for lav fart på moped, og Trygg Trafikk mener ulykkesrisikoen øker med trimma mopeder, sier Johansen.

 

Bård Morten Johansen
Bård Morten Johansen Fagsjef trafikksikkerhet
Steng