Trygg Trafikk bekymret over antall omkomne i trafikken så langt i 2019

Trygg Trafikk bekymret over antall omkomne i trafikken så langt i 2019

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 03.06.2019
Etter flere år med stadig synkende tapstall i trafikken, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på veiene enn de senere årene. – Dette er bekymringsfullt, uttrykker Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen.

Så lang i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det er 9 flere enn i samme tidsperiode i fjor. I årets mai-måned omkom 12 personer på norske veier. Det er tre flere enn samme måned i 2018.

Tallene skaper bekymring hos Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk:

– Selv om trafikksikkerheten i Norge jevnt over blir stadig bedre, viser tallene fra måneden som har gått at veien fortsatt er svært lang før visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken kan realiseres. Det relativt høye antall omkomne i trafikken i mai understreker alvoret i trafikken i Norge, sier han.

Frykter ulykkessommer

Tapstallene fra mai skaper også uro for at trenden skal øke inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med de høyeste tapstallene:

– Vi kjører gjerne mer og på steder som er ukjente for oss om sommeren. Det krever noe ekstra av oss som sjåfører. I tillegg er det langt flere motorsyklister og syklister ute på veiene. I sum skaper det mer komplekse trafikksituasjoner, forklarer Johansen.

–  Virkeligheten på veien i denne perioden stiller faktisk enda større krav til alle i trafikken om godt samspill og økt aktsomhet, poengterer Trygg Trafikk-sjefen.

Rus, for høy fart og lavere oppmerksomhet

I tillegg til et mer komplisert trafikkbilde finnes det også typiske ting mange bilførere gjør i sommervarmen som skaper utrygge situasjoner. Trygg Trafikk-direktøren ber innstendig alle som skal ut på veiene om å være særdeles bevisste på de individuelle handlingene som gjør sommeren til årets farligste sesong i trafikken:

– Sommermånedene betyr ofte høyere fart og mindre oppmerksomme sjåfører. I tillegg er det dessverre slik at rus bak rattet er en medvirkende årsak til mange tragiske hendelser på veiene i denne perioden. Som bilfører må du være like skjerpet og klar nå som i andre perioder – og rus hører ikke under noen omstendigheter hjemme bak rattet; det er livsfarlig for både deg og andre i trafikken, understreker Jan Johansen.

Omkomne i trafikken til og med mai måned 2019: 

Fordeling trafikantgrupper
Mai Mai Jan-mai Jan-mai
2019 2018 2019 2018
Bilførere 6 5 24 23
Bilpassasjerer 1 0 4 1
Motorsyklister 2 1 5 2
Mopedister 1 1 1 1
Syklister 2 1 2 3
Fotgjengere 0 1 6 3
Akende 0 0 0 0
Andre 0 0 0 0
SUM 12 9 42 33
Fordeling fylker
Mai Mai Jan-mai Jan-mai
2019 2018 2019 2018
Østfold 1 0 3 1
Akershus 3 0 7 2
Oslo 0 1 0 2
Hedmark 0 0 4 2
Oppland 2 0 4 1
Buskerud 0 0 1 1
Vestfold 0 0 1 1
Telemark 1 2 1 2
Aust-Agder 1 0 2 3
Vest-Agder 1 1 2 2
Rogaland 0 1 0 2
Hordaland 0 2 3 3
Sogn og Fjordane 0 0 0 1
Møre og Romsdal 0 1 5 3
Trøndelag 1 0 2 2
Nordland 2 1 5 3
Troms 0 0 1 2
Finnmark 0 0 1 0
SUM 12 9 42 33

 

Kontaktpersoner:

Jan Johansen
Jan Johansen Direktør
Christoffer Solstad Steen
Christoffer Solstad Steen Pressesjef
Steng