Trygg Trafikk på nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring – NKUL
15. mai 2023

Trygg Trafikk på nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring – NKUL

Sist uke deltok Trygg Trafikk på Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisningen. Målgruppen for konferansen var lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren forøvrig.
Les artikkel
TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Ny kunnskap og mye inspirasjon til nullvisjonsarbeidet
20. april 2023

TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Ny kunnskap og mye inspirasjon til nullvisjonsarbeidet

Visjonen om null drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt av Stortinget for over 20 år siden. I årene etter har ulykkesutviklingen gått i riktig retning over tid, men 2022 ble et trist år med 118 omkomne og en betydelig økning hardt skadde. Hvordan kan vi komme på rett spor igjen? Er løsningen å innrette trafikksikkerhetsarbeidet mer systematisk og helhetlig? Dette var temaet for Trygg Trafikks årlige konferanse som ble avholdt i Oslo 19. april.
Les artikkel
TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030
17. april 2023

TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030

Trafikksikkerhetskonferansen er kanskje en av de viktigste hendelsene i året for Trygg Trafikk. Vi ser fram til å samle folk med både ny og etablert kunnskap for å snakke om hvordan vi kan få fremgang i arbeidet med nullvisjonen. For å nå ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, kreves det mye arbeid og et godt samarbeid mellom aktørene.
Les artikkel
Kjære russeforeldre 2023
13. april 2023

Kjære russeforeldre 2023

VI ER igang med en veldig viktig oppgave, det å gi ungdommene deres de siste tips for en mest mulig trafikksikker og trygg russetid.
Les artikkel
Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene
10. april 2023

Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene

Nullvisjonen tillegger trafikantene et ansvar for å følge lover og regler og å opptre aktsomt i trafikken. Men mange dødsulykker skjer fordi trafikanter bevisst handler farlig og ulovlig i det vi kaller «utenfor systemgrensene».
Les artikkel
Volvo: Et paradigmeskifte innen trafikksikkerhet
24. mars 2023

Volvo: Et paradigmeskifte innen trafikksikkerhet

Utvikling av sikkerhetsløsninger i bilindustrien har tradisjonelt handlet om at menneskene i bilen skal bli minst mulig skadet når kollisjonen inntreffer, eller at bilen selv kan oppdage farer i trafikkbildet. Nå setter Volvo Cars søkelyset på sjåførens egen atferd.
Les artikkel