Høring om mer fleksible vegnormaler: God anledning til å skrote smal firefelts motorvei
01. februar 2023

Høring om mer fleksible vegnormaler: God anledning til å skrote smal firefelts motorvei

Trygg Trafikk støtter forslaget om å åpne opp for to/tre-feltsveier for større trafikkmengder og motorveier med lavere fartsgrense fordi det gir «mer sikker vei for pengene». Samtidig må løsningen med smal firefelts motorvei fjernes da ulykkesrisikoen øker.
Les artikkel
Stavanger kommune med ny status som trafikksikker
07. desember 2022

Stavanger kommune med ny status som trafikksikker

Den 30. november ble Stavanger godkjent som Trafikksikker kommune. Med 145 000 innbyggere er muligheten stor for å nå ut til mange, både store og små trafikanter.
Les artikkel
La oss innføre alkolås på resept
30. november 2022

La oss innføre alkolås på resept

Alkoholisme koster samfunnet enormt mye, både økonomisk og sosialt. Helsemyndighetene anslår at én av fire innleggelser på sykehus er knyttet til overforbruk av alkohol, samtidig som sju til ti prosent av befolkningen antas å få et alkoholproblem i løpet av livet.
Les artikkel
Verdens minnedag for trafikkofre – en dag til å minnes og vise omsorg
18. november 2022

Verdens minnedag for trafikkofre – en dag til å minnes og vise omsorg

20. november er Verdens minnedag for trafikkofre. – Vi har mistet alt for mange i Nordland i år. Det blir en dag til ettertanke, sier Kari Vassbotn, regionleder i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Fagmøte: Trafikksikkerhet må bli satt i system når kommunen bestiller varer og tjenester
15. november 2022

Fagmøte: Trafikksikkerhet må bli satt i system når kommunen bestiller varer og tjenester

Det er vår erfaring at trafikksikkerhet er et glemt kapittel når kommunen bestiller varer og tjenester. Det er helt nødvendig å sette trafikksikkerheten i system i en forpliktende avtale mellom kommunen og transportøren for å kvalitetssikre dette, sier Harald Heieraas, fagsjef for Trafikksikker kommune.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2023
15. november 2022

Minnemarkeringer landet rundt 2023

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene blir gjennomført for å minnes de som har omkommet, og de skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel