130-veier fører til flere skader i Danmark

130-veier fører til flere skader i Danmark

  • Miriam Kvanvik
  • 12.06.2015
Høyere fartsgrense på danske motorveier har gitt over 20 prosent flere personskader, konkluderer dansk politi.

30. april 2004 ble fartsgrensen hevet til 130 km/t på flere motorveier i Danmark. Det danske Rigspolitiet har analysert ulykkessituasjonen, og konkludert med at den økte farten har en kostnad: Den fører til langt flere ulykker.

Samtidig som flere strekninger fikk 130-grense, ble antallet politikontroller kraftig økt på de resterende motorveiene med hastighetsgrense på 110 km/t. Her lå gjennomsnittsfarten i utgangspunktet langt over fartsgrensen.

– Med økningen i politikontroller sank snittfarten dramatisk. Dermed gikk også ulykkene ned, forteller strategisk analytiker Tove Hels i Rigspolitiet.

Det skjedde ikke på 130-veiene. Her er gjennomsnittsfarten godt under 130 km/t. Likevel fører den økte fartsgrensen til høyere fart, og dermed en kraftig økning i personskadeulykkene.

– Det ville godt mye bedre på disse veiene hvis ikke fartsgrensen var blitt satt opp, sier Hels.

Steng