Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

  • Miriam Kvanvik
  • 24.09.2018
Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.

Den positive ulykkesutviklingen i Norge er en konsekvens av målrettet og kunnskapsbasert trafikksikkerhetsarbeid gjennom flere tiår. Statens vegvesen har en nøkkelrolle i dette arbeidet og en viktig koordinerende rolle.

– Det nasjonale kompetansemiljøet innen trafikksikkerhet må videreføres, uavhengig av denne endringen. Det er også viktig at fylkeskommunene forpliktes til å samordne seg slik at vi unngår ulike prioriteringer og økte forskjeller på fylkesveiene, mener Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Her kan du lese om høringen.

Steng