Et kollektivt løft i Harstad kommune kan gjøre kommunen trafikksikker

Et kollektivt løft i Harstad kommune kan gjøre kommunen trafikksikker

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 15.11.2019
- Entusiasmen og engasjementet i denne gruppen gleder meg! Det hver enkelt etat gjør i denne gruppen har ofte kommet i skyggen av de fysiske tiltakene som er gjort. Misforstå meg rett: teknisk avdeling gjør og har alltid gjort mye bra, men det er viktig at vi er sammen om dette. Vi må jobbe på tvers, og alle som er med skal ha det klappet på skulderen de fortjener, sier Heieraas.

Midt i kaldeste november møtte seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk alle de ulike etatene i Harstad kommune til et arbeidsgruppemøte. Dette er et tilbud fra Trygg Trafikk til de enten er eller ønsker å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.

Hele lasset må dra sammen for at det skal monne

– Det er essensielt at også de avdelingene som jobber med holdningsskapende arbeid løftes frem. Vi ønsker å bidra til et kollektivt løft i kommunene sånn at alle etater bidrar til trafikksikkerhetsarbeidet. De fysiske tiltakene må og skal alltid være med, men det er når hele lasset drar sammen at det monner i riktig retning, sier Heieraas.

Arbeidsgruppemøtene i regi av Trygg Trafikk tar for seg å støtte barnehagene, skolene og kultursektoren til å utarbeide planer, skriftliggjøre og synliggjøre det gode trafikksikkerhetsarbeidet som de gjøre i dag og som de burde gjøre fremover.

Et arbeidsgruppemøte med smittsomt engasjement

Det var en blid og fornøyd gjeng deltakere som i kraft av møteledelse fra en erfaren Heieraas engasjerte seg tydelig for trafikksikkerhet i kommunen. Det kom mange fornuftige og reflekterte spørsmål som gledet Trygg Trafikk stort.

– Jeg brenner for trafikksikkerhet, så det å kunne være drahjelp for alle nivåer i kommunen med dette viktige arbeidet gir meg stor glede, sa Heieraas.

Heieraas har 30 års erfaring i trafikksikkerhetsarbeidets tjeneste i Trygg Trafikk der han tidligere var distriktsleder i Nordland, og der han nå er primus motor og utvikler av godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune.

Trafikksikker Kommune er et tverrsektorielt samarbeid i kommunen hvor alle etater bidrar til et økt fokus på systematisk trafikksikkerhet.

Steng