Trygg Trafikk er opptatt av trafikksikkerhet for alle trafikanter, og arbeider med tiltak på ulike nivå. Det er ikke greit at noen misbruker logoen vår til å spre feil informasjon som ikke kommer fra oss. 

 Vi har et mål om færrest mulig hardt skadde og drepte i trafikken, og har derfor invitert Sykkelmafiaen til en samsnakk om mulige felles mål og tiltak. 

Steng