Fart under lupen – den betyr mer enn vi tror

Fart under lupen – den betyr mer enn vi tror

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 17.03.2023
Rune Elvik, forsker ved TØI, har dedikert karrieren sin til trafikksikkerhet. Elvik har tatt fire doktorgrader der alle har vært med tema relatert til trafikksikkerhet og ulykkesforebygging. Rune Elviks bidrag til forskningen har vært av avgjørende betydning for det kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet som har blitt utviklet i Norge gjennom årene.

–  Alle ulykker, men særlig de mest alvorlige, har sammenheng med fart. Fart vil alltid være en viktig risikofaktor for ulykker og skader. Vår siste studie tyder på at sammenhengen mellom fart og antall ulykker eller antall drepte er sterkere enn eldre studier har vist. Vi trodde det var omvendt – at fart var blitt mindre viktig. Men det var det ikke, sier Elvik.

Fart har stor betydning for ulykkesrisiko og skadegrad. Elvik kommer for å snakke om fart og effekten av å redusere farten på ulike scenarier.

Elvik skal holde innlegget «Fart under lupen» på konferansens del 5 «Safe System Approach – sikker fart og sikre veier».

Steng