Hareide ønsker bedre skadestatistikk 

Hareide ønsker bedre skadestatistikk 

  • Siri Persheim Kola
  • 02.09.2021
Hareide var på besøk i Trøndelag denne uken, og da lovte han å jobbe for å sikre bedre statistikk over de som skades i trafikkulykker. – Uten en slik oversikt arbeider vi i blinde, så det er veldig etterlengtet sier Frode Tiller Skjervø, regionleder i Trøndelag.

Offisiell statistikk inneholder kun politirapporterte ulykker 

Trygg Trafikk har vært pådriver for å sikre bedre samordning mellom helse og politi ved å løfte utfordringen ved at trafikksikkerhetsmiljøet sitter på for dårlig skadestatistikk. I dag inneholder den offisielle statistikken for trafikkulykker kun politirapporterte ulykker.  

- Vi antar at bare 17 prosent av ulykkene fanges opp i politiets register, og at det er store mørketall over skadde og omfanget på skadene. Mange av dem som skader seg blir behandlet på legevakt eller sykehus, men det er ingen samordning mellom helse og politi i dag.

En bedre skadestatistikk kan styrke tiltakene 

– Når vi ikke har god nok kunnskap om antallet ulykker, hvor og når de skjer, hvem de skjer med og skadegraden, er det vanskelig å vite hvor vi skal rette innsatsen med tiltak for å få ulykkene og antall skadde ned. Det gjør også at det blir vanskeligere å nå målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, fortsetter Skjervø. 

Dette var statsråden helt enig i, og han lovte å jobbe for at statistikken skal bli bedre og landsomfattende.  

Fyrtårnprosjekt gir viktige erfaringer 

I Vestfold og Telemark gjennomføres det et prosjekt med mål om å få bedre skadedata ved en samordning mellom helse og politi. Det gjøres blant annet ved å sette av ressurser i helsetjenesten til å registrere skadene som kommer inn. 

Resultatet fra prosjektet så langt er at det er store mørketall i dagens statistikk. I dette arbeidet skal man sikre gode rutiner for at skadene blir registrert i Norsk pasientskaderegister, og man skal skaffe bedre kunnskap om antallet alvorlige skader.  

– Hareide ønsker at fyrtårnprosjektet skal bli landsomfattende. Det vil være et betydelig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet fremover, avslutter Skjervø. 

Steng