– Vi syntes resultatene er interessante, og vi opplever det undersøkelsen viser: At de fleste foreldre er opptatt av å sikre barna sine og at de leser seg opp og er aktive når nytt utstyr skal kjøpes. Samtidig ble vi litt overrasket over at en del foreldre bevisst velger lettvinte løsninger, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg.

Tallene er fra en opinionsundersøkelse som ble gjennomført av Kantar i juni 2020, på vegne av Trygg Trafikk.

Kjøp av bilstol

88 % av de spurte har kjøpt ny bilstol i løpet av de siste 10 årene.

Hvor kjøper de utstyret?
71 % har kjøpt utstyret i butikk, 14 % har kjøpt via nettbutikk, mens 7 % har kjøpt via Finn.no eller liknende nettsider. Under finner du oversikt over svarene som ble gitt om kjøp av bilstol.

Flere foreldre under 30 år kjøper bilstol via nettbutikk, sammenliknet med de i aldersgruppen 30-44 år og 45-59 år.

Trygg Trafikk anbefaler

Det kan føles overveldende å skulle sette seg inn i alt av utstyr som finnes på markedet. Vi har bilstolvelgeren som gir deg råd om type bilstol barnet trenger. For å være sikker på at dere finner bilstol som passer til barnet og i deres bil, er det lurt å gå til en utstyrsbutikk som har stort utvalg, og hvor de ansatte har god kunnskap. Ta med barn og bil, da har dere muligheten til å prøve ulike bilstoler før dere kjøper. En bilstol som gir tilfredsstillende helning i en bil, kan stå altfor bratt i en annen. Sjekk om du får montert bilstolen slik du ønsker og at den står godt i din bil. Hvis du tar med bilen til butikken, vil du også kunne få hjelp med monteringen.

Gjenbruk er trendy og bra! Det er ingenting i veien med å få eller kjøpe bilstol av kjente, men du bør tenke deg om før du kjøper bilstol av fremmede. Bilstolen er et sikkerhetsprodukt, og du skal være helt sikker på at stolen ikke har vært i en ulykke eller er for gammel. En stol som har vært brukt i en kollisjon eller er blitt skadet på annen måte skal kasseres. Sjekk at sømmer, belter, låser og isopor er intakt. Sørg også for å få med bruksanvisningen. Bilstoler bør kastes når de er eldre enn 10 år fordi materialene svekkes over tid.

Kunnskap om bilstoler

Av de som kjøpte i butikk eller nettbutikk, ble disse kildene benyttet (flervalgsmuilghet):

  • 72 % sjekket bilstoltester før de kjøper nytt utstyr.
  • 27 % brukte Trygg Trafikk som kilde.
  • 15 % forhørte seg med venner og bekjente.
  • 11 % gjorde ikke research før de kjøpte utstyr.
  • 6 % snakket med bilforhandler.

Trygg Trafikk anbefaler

Mange foreldre er opptatt av å ta riktige valg når nytt utstyr skal kjøpes inn, og det er veldig bra! Foreldre leser seg ofte opp på tester før de går i butikken. Testene kan gi en del informasjon, men vær kritisk og sett deg inn i de ulike kriteriene. Se spesielt godt etter hvilken score bilstolen har fått når det kommer til sikkerhet.

Vi anbefaler å se på PLUS-testen som måler belastning på barnets nakke. PLUS-testen gjennomføres av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige, og er frivillig for bilbarnestolprodusentene. Testen utføres på bilbarnestoler for småbarn.

Selv om en bilstol er «best i test», betyr det ikke at den vil passe i deres bil. Ta derfor med bilen, og gjerne barnet, til butikken og prøv ulike bilstoler før dere kjøper.

Når snus barnet fra bakovervendt bilstol?

Jente i 3-4 årsalder sitter i bakovervendt bilstol.43 % opplyser at de har snudd barnet forovervendt før han/hun har fylt 4 år.

39 % av de som kjenner anbefalingen om å la barnet sitte bakovervendt til det har blitt minst 4 år, har likevel valgt å snu barnet før det har fylt 4 år.

Trygg Trafikk anbefaler

Vi anbefaler å la barnet sitte bakovervendt så lenge som mulig, til minst 4 år, og helst mye lengre. Forskning har vist at bakovervendt helt klart er det beste for småbarn. Det er opptil 5 ganger tryggere å sitte bakovervendt sammenlignet med å sitte forovervendt.

Babyer og barn har en annen kroppsbygning enn voksne og trenger derfor mer beskyttelse. Små barn har et stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen og en uferdig beinbygning. For et lite barn kan hodet være rundt 1/4 del av kroppsvekten, mens det for voksne er snakk om ca 6 prosent. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utviklet og tåler derfor ikke samme påkjenning som det voksne tåler. Ønsker du å vite mer om hvorfor bakovervendt er best? Her kan du lese mer.

Argumenter for å snu barnet

Når foreldrene ble spurt om hvorfor de valgte å snu svarte 65 % manglende benplass, 24 % på grunn av bilsyke. Under finner du oversikt over svarene som ble gitt (flere svaralternativer var mulig).

Trygg Trafikk anbefaler:

Mange foreldre snur barna tidlig fordi de mener barna sitter ubehagelig hvis de har bena bøyd når de sitter i en bakovervendt bilstol. Barn tar ikke skade av å sitte med bøyde ben. Det gjelder her som ellers på lengre bilturer med barn; ta noen pauser og la alle i bilen komme ut og strekke på seg.

Det finnes mange ulike bakovervendte bilstoler som er ment for større barn. De fleste er godkjent å bruke til barnet er  25 kg, men  det har også kommet nytt utstyr som er godkjent å bruke opp til 125 cm og 32 kg. For å finne riktig bilstol, ta med barn og bil til en utstyrsbutikk med stort utvalg, og prøv ulike bilstoler.

Bilsyke

Når det kommer til bilsyke er det en del ting man bør se på før barnet plasseres forovervendt, det bør være siste utvei. Noen barn blir bilsyk uavhengig av hvilken vei de sitter.

Våre tips til å motvirke bilsyke:

  • Se på kjørestilen. Aggressiv kjørestil med hyppig akselerasjon og nedbremsing kan føre til bilsyke.
  • Sørge for at det er frisk og god luft i bilen.
  • Ta hyppige pauser og gjør bilturen til en hyggelig stund.
  • Vær bevisst på matinntaket. Meieriprodukter og søtsaker kan det være greit å holdet barnet unna før bilturen.
  • Formen på bilstolen kan være en utfordring. Vi har fått tips fra foreldre som har opplevd at det å bytte fra liten bilstol har effekt.

Hvor lenge skal barnesikringsutstyr brukes:

40 % svarer at barn skal sitte i godkjent barnesikringsutstyr til de er mellom 135 og 150 cm høye.

Dette sier lovverket:

Det er påbudt å sikre barn i barnesikringsutstyr i Norge. Det er krav om at barn opp til 135 cm alltid skal bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde. Barn som er mellom 135 og 150 cm høye, skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbelter. Forskriften som omtaler sikring av barn i bil kan du lese her.

Trygg Trafikk anbefaler:

Selv om barnet har blitt 135 cm høy, er det ingen automatikk i at barnet vil sitte godt i bilen uten barnesikringsutstyr. Vi anbefaler at barn bruker barnesikringsutstyr fram til de er 10-12 år. Før den tid er ikke barnets hoftekam ferdig utviklet og det gir større fare for at beltet blir liggende over magen. Dette øker sjansene for alvorlige skader i en kollisjon.

Barnesikringsutstyr droppes innimellom

Blant de med barn i alderen 9-12 år svarer 40 % at de hender de dropper bilstol. 17 % av de som har barn i alderen 5-8 år sier det samme.

45 % av foreldrene svarte at barnesikringsutstyr ofte blir droppet fordi det kun er snakk om korte turer, mens 34 % oppga at barnet dropper barnesikringsutstyr når han/hun sitter i andres bil. Under finner du en oversikt over alle begrunnelsene for å droppe bilstol (flere svaralternativer var mulig).

Trygg Trafikk anbefaler:

Selv på korte turer kan man havne i en ulykke. Skal barnet bli med noen hjem? Planlegg og sørg for at det finnes sikringsutstyr tilgjengelig. Vær en god rollemodell for barnet ditt og sørg for at du og dine alltid har optimal beskyttelse i bilen. Du legger grunnlaget nå for at barnet vil bruke bilbeltet i ungdomsårene og som voksen.

Når slutter barn med barnesikringsutstyr

Flertallet av barna (77 %) sitter i bilstol til de er 8 år. Ved 9 år sitter 41 % i bilstol. Under finner du en oversikt som viser bruksprosent etter alder.

Trygg Trafikk anbefaler:Beltestol - Trygg Trafikk

Vi anbefaler at dere fortsetter å bruke barnesikringsutstyr selv om barnet er 8-9 år. Har barnet nådd vektgrensen på utstyret, eller er 135 cm høy? Det finnes fortsatt bilstoler som vil passe: Flere beltestoler på det norske markedet er uten vektgrense og kan brukes til barnet er 150 cm. Se etter beltestol som er godkjent etter i-Size (ECE R 129).

Bilstolvelgeren.no er et verktøy som, basert på barnets vekt, høyde og alder gir deg tips og råd.

Steng