Invitasjon til fagmøte: Hvordan skal vi forebygge ulykker med ATV og UTV?

Invitasjon til fagmøte: Hvordan skal vi forebygge ulykker med ATV og UTV?

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 20.11.2023
ATV/UTV kan registreres som traktor, moped, eller lett motorsykkel. Kjøretøyene brukes både på veg og i terrenget. Dette gjør det krevende å få en god oversikt over ulykker og skader. Førerne er ofte unge og har førerkort for moped eller traktor.

I dette fagmøtet onsdag 29. november vil vi presentere det vi vet om ulykkene på ATV og se på hvilken kunnskap ungdommene og deres foresatte har om risiko for ulykker og skader. Vi vil også få vite mer om hvilke holdninger ungdommene har til etterlevelse av regelverket.

En studie fra Nord universitet forsøker å svare på disse problemstillingene. I tillegg diskuterer fagmiljøet muligheten for å innføre en egen førerkortklasse for ATV/UTV for å sikre nødvendig og relevant kompetanse hos førerne. Vi ønsker å samle de som har en rolle i arbeidet med å forebygge ulykker på ATV/UTV til en felles kunnskapsdeling som grunnlag for det videre arbeidet.

Meld deg på fysisk!

Meld deg på digitalt!

Program

09.00-09.10

Velkommen – kort intro med Bård Morten Johansen, Trygg Trafikk

09.10-09.30

Rapport om ATV fra Nord universitet – førstelektor Jan Petter Wigum, Nord universitet

09.30-09.45

Regelverk – muligheter og utfordringer – Seniorrådgiver Lars Inge Haslie, Statens vegvesen Trafikant og kjøretøy

09.45-10.00

Hva mener trafikkskolebransjen om ATV/Traktorproblematikken? Seniorrådgiver Pål Andersen, Norges trafikkskoleforbund

10.00-10.10

Et praktisk blikk på opplæring – Jon Roger Neslund, Trafikklærer og timelærer Nord universitet kl. T (traktor)

10.10-10.30 Spørsmål og kommentarer

10.30 Slutt

Steng