Minnemarkeringer

Minnemarkeringer

  • Miriam Kvanvik
  • 19.12.2014
Nå i januar har vi hatt minnemarkeringer med ulike samarbeidspartnere i fylkene. Dette har vi gjort for å minnes de skadde og omkomne på norske veier.

Rundt 900 blir drept eller hardt skadd på norske veier hvert år. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter dødsfall i trafikken.

Blant samarbeidspartnerne er Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, NAF, kirken, brannvesenet og politiet.

Minnemarkeringene har ulik utforming fra fylke til fylke. Målet er å nå ut til flest mulig og skape et rom for sorg i ulike kontekster. De fleste stedene er det fakkeltog, taler og bevertning, og noen steder er det også samling i rådhus eller i kirken.

Steng