Nordland er godkjent som Trafikksikker fylkeskommune

Nordland er godkjent som Trafikksikker fylkeskommune

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 31.01.2022
Nordland fylkeskommune har arbeidet godt med trafikksikkerhet i en årrekke, og også vært til inspirasjon for andre fylkeskommuner. Det er derfor veldig hyggelig at vi nå også kan gi fylkeskommune kvalitetsstemplet Trafikksikker fylkeskommune, sier regionleder i Trygg Trafikk, Kari Vassbotn.

Godkjenningen er ingen bekreftelse på at alle utfordringer er løst, men at Nordland fylkeskommunen arbeider godt, systematisk med trafikksikkerhet innenfor den til enhver tid gjeldene økonomi Nordland i likhet med resten av landets fylker har fortsatt store trafikksikkerhetsutfordringer på deler av vegnettet, noe vi nok må leve med i overskuelig fremtid, avslutter Vassbotn.   

– Vi er veldig glad og stolt over å ha fått dette kvalitetsstemplet i Nordland fylkeskommune. Det er en anerkjennelse for at trafikksikkerhet er et gjennomgående tema i all vår virksomhet, ikke bare i vår samferdselsavdeling, men også innen skole og utdanning, folkehelse, kultur, næring, bygg og planarbeidet, sier fylkesråd for samferdsel Monika Sande. Hun ble tildelt æresbevisningen virtuelt i et godkjenningsmøte på Teams fredag. 

Fra fylkeskommunen deltok i tillegg til fylkesråden, kommunens ledergruppe samt andre sentrale aktører i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. Fylkesråden understreker på møtet hvor viktig trafikksikkerhetsarbeidet er. 

– Trafikkulykker rammer ikke bare de som er innblandet og familie/venner. Det rammer hele samfunnet hardt. Derfor har vi et sterkt engasjement i dette. Vi vil mye, men vilje er faktisk ikke nok i denne saken. Skal vi intensiver innsatsen på fylkesveinettet er vi avhengig av hjelp fra statlige myndigheter. I denne sammenheng er det bevisstgjøringsarbeidet som Trygg Trafikk gjør over hele landet umåtelig viktig, avslutter Sande. 

Les mer om Trygg Trafikks Trafikksikker kommune 

Saken ligger originalt ute på nettsiden til Nordland Fylkeskommune.

Steng