Norge er verdens beste på trafikksikkerhet – 179 tiltak skal gjøre oss enda bedre

Norge er verdens beste på trafikksikkerhet – 179 tiltak skal gjøre oss enda bedre

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 11.03.2022
Fredag 11. mars mottok samferdselsminister Nygård ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022–25. Den skal bringe oss nærmere visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og 8 storbykommuner. I tillegg har over 20 organisasjoner bidratt. 

Trygg Trafikks rolle er å minne statsråden om at måloppnåelse ikke må tas som en selvfølge. Tvert imot krever dette både forsterket innsats og modige politiske valg, uttaler direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk under overrekkelsen. 

MC-ulykker er en stor utfordring 

MC-førere er overrepresentert på statistikken over ulykker med død eller alvorlig skade som følge (20 %). Nord universitetet samarbeider med SINTEF og Trygg Trafikk om blikkpunktkamera – Eye Tracker –som viser hvordan erfarne førere bruker øynene. Resultatene kan gi oss bedre opplæring for MC-førere. 

Barn og unges atferd i trafikken 

Hos barn og unge er ikke hjernen utviklet nok til å se konsekvensene av handlinger. Derfor er både opplæring og holdningsskapende arbeid så viktig.  

Trygge skoleveier og trafikkopplæring for barn og unge er viktige tiltak for å bedre sikkerheten for de yngre aldersgruppene. Det er også viktig at foreldrene blir bevisst på hvordan de kan sikre sine barn i bil, som fotgjengere og på sykkel, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. 

Steng