Nullvisjonen inn i klasserommet

  • Miriam Kvanvik
  • 27.04.2018
Det er et nasjonalt mål at åtte av ti barn skal sykle eller gå til skolen. Da må barna ha kunnskap om sikkerhet og risiko i trafikken slik at de unngår ulykker. Skolens rolle i dette er sentral, og må ikke ofres men videreføres og styrkes når fagene nå skal fornyes, mener Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Innlegget ble publisert i Dagsavisen 16.6.2017.

Lenke 

Steng