Obduksjon av alle trafikkdrepte

Obduksjon av alle trafikkdrepte

  • Miriam Kvanvik
  • 24.09.2018
I dag obduseres 58 prosent av de som omkommer i trafikken, og det er store regionale forskjeller. Nå foreslår regjeringen at det skal bli obligatorisk med obduksjon. Trygg Trafikk mener dette er et godt og riktig forslag.

Hensikten med forslaget er å bedre trafikksikkerheten og rettssikkerheten. Obduksjon vil bidra til å gi et tydeligere bilde av ulykken og er viktig både i et kartleggings- og læringsperspektiv.

– Obduksjon kan gi oss svar på hvorfor og hvordan ulykken skjedde, og gi kunnskap om hva vi må prioritere for å unngå dødsulykker i fremtiden. Det er både de pårørende og samfunnet tjent med, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

­Erfaring fra arbeidet med pårørende viser at de ønsker å vite flest mulig detaljer rundt ulykken. Dette er viktig for å kunne bearbeide sorg.

Her kan du lese høringen.

 

Steng