Programmet til Trafikksikkerhetskonferansen

Programmet til Trafikksikkerhetskonferansen

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 25.04.2018
Årets tema er sårbare trafikanter. De mest sårbare i trafikken er de som ikke beskyttes av bilkarosseri, bilbelte, airbager eller rekkverk. Flere mennesker skal sykle og gå, det skal sykles enda mer enn før og barn skal sykle tidligere. Hvordan skal vi samtidig sørge for at dette ikke fører til flere omkomne og hardt skadde?

Sårbare trafikanter – Trafikksikkerhetskonferansen 2018 i PDF

Steng