Skolestart: Ta hensyn så barna kan sykle og gå

Skolestart: Ta hensyn så barna kan sykle og gå

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 16.08.2020
Kjære alle trafikanter! På mandag er det skolestart for over 10 000 skolebarn i området her. Av dem er over 1200 førsteklassinger som skal ut i trafikken med sekk på ryggen for første gang. Det krever at du og jeg tar ekstra hensyn.

[Dette var opprinnelig en kronikk i Drammens Tidende 16. august 2020 skrevet av Anne M. Jordheim.]

Nesten 8 av 10 – 79 prosent – av foreldre med skolebarn mener at det aller beste for barna er å gå eller sykle til skolen. Det viser en landsrepresentativ Kantar-undersøkelse blant foreldre med barn i skolealder gjennomført av Trygg Trafikk. Likevel er unødvendig skolekjøring et problem mange steder, også i vårt område.

Vi vil at barna skal ha trygge skoleveier og da må mange bidra. Kommunen har ansvar for tiltak på veien, mens fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyssen. Foreldre og skole har ansvar for å lære barna hvordan de skal opptre i trafikken. Og du og jeg som trafikanter har et stort ansvar for å ta hensyn, avstemme farten der det er skolebarn og være ekstra oppmerksom i nærheten av skoler og på skoleveier.

La barna sykle eller gå – der det er mulig

Barn har godt av å gå eller sykle til skolen, da er de mer opplagte og klare for skoledagen. Så der det er mulig, oppfordrer vi foreldre å følge dem til skolen heller enn å kjøre dem. Snakk med barna om skoleveien og øv på den sammen.

Samtidig vet vi at ikke alle kan sykle eller gå til skolen. Mange er avhengig av skoleskyss. Det må vi respektere. Men Trygg Trafikk oppfordrer alle foreldre til å vurdere nøye om de faktisk er nødt til å kjøre barna til skolen, jo færre biler på skoleveien, jo tryggere blir det for de som går og sykler.

Øv med barna dine

Det beste foreldre kan gjøre, er å øve på å gå skoleveien sammen med barna, og lære dem hvordan de bør opptre i trafikken. Det er viktig å velge den tryggeste veien, og det er ikke nødvendigvis den korteste. Det er også fint å snakke med barna om hvilke farer som faktisk finnes på skoleveien og lære dem hvordan de skal bruke både blikk og hørsel for å oppfatte det som skjer rundt. Et konkret tiltak for barna i nabolaget kan være å samarbeide med andre foreldre om gå-grupper. I gå-gruppene følger foreldre på omgang en gruppe av barn til skolen.

Sykle til skolen

Mange av oss husker frihetsfølelsen da vi fikk lov å sykle til skolen, det gikk så mye fortere enn å gå. Det er flott at barn får bruke sykkel til skolen, det legger grunnlaget for sykling resten av livet. Men mange foreldre synes det er skummelt å slippe barna til skolen på sykkel, for når er de egentlig i stand til å mestre trafikken som syklist? Det kan vi bare vite dersom vi sykler sammen med dem, for da ser vi om de er i stand til å mestre skoleveien.

Mange skoler gir en anbefaling om når elevene bør sykle til skolen, dette er som regel etter at skolen har gjennomført sykkelopplæringen. Trygg Trafikk oppfordrer foreldrene til å følge skolenes anbefalinger. Og en siste ting: Bruk selvfølgelig alltid hjelm, selv på korte turer.

Hjertesone for tryggere skolevei

Det er veldig viktig at alle barn kommer seg trygt til skolen. Det er flere tiltak som kan gjøres for å oppnå det. Trygg Trafikk ønsker spesielt at foreldre og skoler etablerer «hjertesone» rundt skolen. Det er en trafikksikker sone rundt skolen med så lite biltrafikk som mulig, og hvor de barna som blir kjørt, slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. En «hjertesone» kan også innebære tiltak som følgegrupper, foreldre som står hjertesonevakt på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak, men også om å etablere en trafikkultur der flest mulig går eller sykler til skolen. Hjertesone er en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre, skolen og kommune. Mange skoler har fått dette til, blant annet Øren skole i Drammen. Den tiden vi er inne i nå, gir flere skoler en gylden mulighet til å sette dette på agendaen.

Gult koronanivå – hva innebærer det?

Skolene er nå på gult nivå hvilket betyr at skolene skal planlegge for en mer normal skolehverdag. Også på skoleveien er det viktig å tenke smittevern og holde avstand til hverandre. Det kan være flere foreldre som velger å kjøre barna til skolen framfor å sende de på skolebussen. Dette kan gi mer trafikk rundt skolene og det blir enda viktigere å jobbe for å bedre trafikksikkerheten rundt skolen og etablere hjertesone. For oss andre som må reise kollektivt, la skolebarna få plass først.

Steng