Skulle bare på jobb

Skulle bare på jobb

  • Miriam Kvanvik
  • 17.02.2014
Trygg Trafikks nasjonale konferanse «Skulle bare på jobb» gikk av stabelen 7. og 8. april. Over 250 mennesker deltok på konferansen. Nederst finner du konferanseinnleggene.

Konferansen tok opp følgende spørsmål og tema:

  • Hva kjennetegner de arbeidsrelaterte trafikkulykkene?
  • Har myndighetene gode kontroll- og tilsynsrutiner for å forebygge disse ulykkene?
  • Følger myndighetene opp bedrifter som har opplevd arbeidsrelaterte trafikkulykker?
  • Er bedriftene opptatt av sikker kjøring blant sine ansatte?
  • Hvorfor får sjåførene ansvaret for ulykkene, mens virksomhetene ofte går fri?
  • Tanker rundt ny lovgivning på området.
  • Tiltak bedriftene selv kan innføre for å redusere risikoen for ulykker og kutte skadekostnader.
Steng