På en fagdag 26. november diskuterte fagfolk, organisasjoner, fylker og kommuner utfordringer og muligheter i norske barns transporthverdag. Viktig tema var mobilitet, trafikksikkerhet og miljø. Fagdagen innledet arbeidet med nye Barnas transportplan som legges frem i 2021.

– Hvis vi som samfunn klarer å sette barna først, ivaretar vi også fremtidige generasjoner, sier Kvanvik. Hun påpeker at dagens plan inneholder mye bra tankegods, men at den bør bli mer forpliktende i neste runde.

Bakgrunnen for Barnas transportplan var et forslag fra Krf som fikk flertall i Stortinget høsten 2015.

Fagdagen ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale og var spekket med interessante tema. Trygg Trafikk holdt innlegg om hvordan vi jobber med trafikkopplæring i barnehager og skoler, og om konseptet Hjertesone – tryggere skolevei. Innleggene fra fagdagen kan du se i opptak på nett-tv. 

Her finner du Barnas transportplan 2018-2029. 

Steng