Ungdom generelt, og i særlig grad de som står utenfor skole, utdanning og arbeidsliv er ekstra utsatt i trafikken, dette viser siste års ulykkesstatistikker. Derfor er det svært viktig å nå de unge og å gi dem innsikt og perspektiver for å ta gode valg både i trafikken og for eget liv.

Minnegave utløste konferansen

Utgangspunktet for konferansen var en minnegave fra en familie som mistet sin sønn på 17 ½  år i en tragisk ungdomsulykke i 2012. Derfor søkte vi om ytterligere støtte og fikk tildelt et godt tilskudd fra Samferdselsdepartementet, og da ble ideen til et prosjekt som lot seg realisere. Prosjektgruppen bestod av Trygg Trafikk Telemark og deltakere fra medarrangørene og fra Skien Kommune.

200 deltakere og et engasjerende program!

Med 200 deltakere ble det et flott arrangement som ungdommene selv syntes var engasjerende og lærerikt. Det var en dag med sterke historier og opplevelser og stor grad av læring og bevisstgjøring om konsekvenser av valg, som i trafikken ofte er fatale og med enkle huskeregler som kan bety mye når ulykken inntreffer. Deltakerne fikk høre rørende foredrag fra unge som hadde opplevd ulykker i trafikken, det var foredrag om både førstehjelp og om å ta valg, og det ble ikke minst et veldig sterkt møte med familien som ga minnegaven som utløste konferansen. I tillegg fikk deltakerne prøve ut ulike aktiviteter med blant annet både promillebriller, quiz og selvbalanserende kjæretøy.

Kunstverk med hensikt

Bilde av et stort puslespill som ungdommene laget sammen.
Det ferdige resultatet av av gruppearbeidet med puslespillet ble til slutt 2*4 meter

Sammen skapte deltakerne også et unikt bilde som også hadde en større hensikt enn det rent kunstneriske. Nemlig at sammen kan vi gjøre en forskjell, vi kan ta vare på hverandre, og hver og en kan bidra til større trygghet i trafikken. Bildet ble skapt ved at 12 grupper satt sammen sine puslespill i grupper, der disse igjen ble satt sammen til det store bildet på 2* 4 meter.

På baksiden av hvert lags deler skrev gruppene inn sine løfter og løsninger for å bli tryggere i trafikken. Arkaden i Skien ville gjerne henge opp bildet hos seg, og nå kan du se det flotte resultatet i fellesarealene på Arkaden kjøpesenter. Tusen takk til Aziz som snudde seg rundt og fikk det til!

Konsert med Isah

Etter selve konferansedelen fikk deltakerne en helt unik og eksklusiv konsertopplevelse med artisten Isah. To dager etter vant Isah hele 3 priser i P3 Gulls kåring, blant annet for Årets låt og Årets nykommer.

De første tilbakemeldingene fra ungdommene, lærerne og ledsagerne viste at de var svært fornøyde med arrangementet. Vi har mange ideer på hvordan vi kan forbedre konferansen neste gang. Vi ønsker oss at det gis mulighet for å arrangere en tilsvarende konferanse i 2020 og i årene fremover. Dette fordi dette er viktig og de unge er en risikoutsatt målgruppe i trafikken, og mange av dem treffer vi ikke med dagens opplæringstiltak i ordinær skole.

 

Steng