Statistikk

Her finner du relevant statistikk relatert til trafikksikkerhet. Ved spørsmål og behov for underlagsmateriale til artikler med mer, ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Jan Johansen
Jan Johansen Direktør
Bård Morten Johansen
Bård Morten Johansen Fagsjef trafikksikkerhet