Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet

De siste tre årene har Norge vært det sikreste landet i verden i trafikken, målt i antall drepte pr million innbyggere. I 2019 hadde Norge 20 drepte pr million innbyggere, mens gjennomsnittet i Europa var 51 drepte.

EU som består av 28 medlemsland, har vedtatt et mål om at antall trafikkdrepte skal være halvert i 2020 i forhold til 2010. Da var det ca. 31 600 drepte i disse landene.

I 2017 mistet 25 250 mennesker livet på veiene i EU. Foreløpig er det med andre ord langt igjen til 50%.

Estland, Luxembourg, Norge og Slovenia har hatt størst fall i antall trafikkdrepte med 20–32 prosents reduksjon. Hele ni land har hatt en økning. De største økninger finnes på Kypros (15 %), Portugal (11%) og Kroatia (8%).

Det antas at det samlede antall hardt skadde i Europa er i størrelsesordenen 135 000 pr. år. Fra 2010-2017 er den samlede reduksjonen på bare 1 prosent. Norge har heller ikke mye å være stolte av på dette området med en reduksjon i antall hardt skadde på bare 7 prosent i perioden.

Selv om trafikksikkerhetsarbeidet i Europa ikke går helt etter planen, er det viktig å huske på de liv som er spart. Fra 1990 til nå er antall trafikkdrepte redusert fra årlig over 75 000 til ca. en tredjedel (25 000).

17. mai 2018 ble en ny europeisk trafikksikkerhetsplan annonsert. Dette er den tredje planen i rekken, og her er målet igjen å halvere antall trafikkdrepte i en tiårig periode, årene 2020–2030.

For første gang omfatter det europeiske målet (som i Norge) også hardt skadde, og her ønsker man likeledes en 50 prosents reduksjon.

(Kilde: ETSC-European Transport Safety Council)

Se data i tabell
Land Antall drepte pr million innbyggere
Norge 20
Sverige 22
Sveits 22
Irland 29
Storbritannia 29
Malta 32
Danmark 34
Israel 35
Luxemburg 36
Spania 37
Tyskland 37
Finland 38
Nederland 38
Estland 39
Slovakia 45
Østerrike 47
Slovenia 49
Frankrike 50
EU 27 51
Italia 52
Belgia 54
Tsjekkia 58
Kypros 59
Ungarn 62
Portugal 63
Hellas 65
Litauen 66
Latvia 69
Kroatia 73
Serbia 76
Polen 77
Bulgaria 90
Romania 96