Sesongvariasjon i antall hardt skadde og omkomne på norske veier

Det er i sommermånedene fra juni til og med august at det er flest personer som blir hardt skadet og omkommer på norske veier. Det er nesten femti prosent flere drepte og hardt skadde i gjennomsnitt i disse månedene i forhold til de andre månedene i året.

På sommerstid kjører folk gjerne lengre enn normalt, og de kjører på nye og ukjente veier. Dette er en tid der folk kanskje er mer utålmodig, og det kan gi seg utslag i for eksempel forbikjøringer du kanskje ellers ikke ville tatt.

Møteulykker og utforkjøringer utgjør en stor del av ulykkene. På generell basis er uoppmerksomhet en medvirkende årsak i ca en tredjedel av trafikkulykkene, og vi må anta at dette også gjelder for sommertrafikken.

(Kilde: SSB og Statens vegvesen)

Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde i perioden 2015-2019 fordelt på måned

Totalt antall drepte og hardt skadde 2015-2019 fordelt på måned