Ulykkesutviklingen i Norge

Utviklingen i antall omkomne steg jevnt fram til 1970. Da var det 560 personer som omkom i trafikken det året.

Fra begynnelsen av 70-tallet og fram til nå har det vært en stor nedgang både i antall omkomne og hardt skadde. I 2018 omkom 108 personer og 602 ble hardt skadet. (Kilde: SSB)