Ulykkesutviklingen i ulike trafikantgrupper

Antall hardt skadde og drepte har gått ned i alle trafikantgrupper siden 1990, men det er spesielt blant bilførere og passasjerer i bil nedgangen har vært stor. (Kilde: Statens vegvesen)

Se data i tabell
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andre 25 27 21 21 23 31 18 37 24 19
Bilfører 416 415 363 355 362 291 280 271 269 277
Bilpassasjer 215 212 174 173 143 128 115 114 106 90
fotgjenger 101 89 111 103 120 125 128 98 97 84
MC 108 90 70 79 99 100 122 120 115 110
Lett MC 31 17 15 21 19 33 22 29 29 25
Moped 37 17 26 26 36 27 32 24 34 29
Sykkel 75 60 68 70 93 86 93 98 97 76