Trygg Trafikk mener

Her finner du våre høringssvar, medieutspill og policynotater.

Trygg Trafikk er en uavhengig og ikke-kommersiell landsdekkende medlemsorganisasjon. Vårt samfunnsoppdrag er best mulig trafikksikkerhet for alle trafikanter. Vi er en aktiv pådriver for trafikksikkerhet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige trafikksikkerhetsarbeidet. Vår policy er basert på kunnskap og uavhengighet. Vi engasjerer oss i relevante politiske prosesser og har et tverrsektorielt perspektiv på trafikksikkerhet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Jan Johansen
Jan Johansen Direktør
Miriam Kvanvik
Miriam Kvanvik Fagsjef myndighetskontakt