Mer om høringer i 2019

Går imot bygging av smale motorveier med fartsgrense 110 km/t
01. november 2019

Går imot bygging av smale motorveier med fartsgrense 110 km/t

- Å bygge nye smale motorveier med fartsgrense 110 km/t er verken bra for trafikksikkerheten eller samfunnsøkonomien, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trygg Trafikk ønsker løft for trafikkompetansen i forslaget til ny læreplan
03. juni 2019

Trygg Trafikk ønsker løft for trafikkompetansen i forslaget til ny læreplan

- Fra et trafikksikkerhetsperspektiv har forslaget til læreplan i faget kroppsøving flere gode kompetansemål. Vi mener likevel at elevene har behov for enda mer trafikk-kompetanse. Det må de få på skolen, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Opplæring i et klasserom «på hjul» krever full konsentrasjon
27. mai 2019

Opplæring i et klasserom «på hjul» krever full konsentrasjon

Trafikkopplæringen til førerkort er krevende fordi klasserommet er «på hjul» i et risikofylt miljø som krever full konsentrasjon både hos lærer og elev. Det er derfor viktig at undervisningen foregår på tider hvor både elev og lærer er uthvilt.
Les artikkel
Ordningen med obligatorisk helseattest må ikke skrotes
30. april 2019

Ordningen med obligatorisk helseattest må ikke skrotes

Trygg Trafikk går ikke imot forslaget om å heve aldersgrensen for krav til helseattest ved fornyelse av førerkort fra 75 til 80 år. Det sentrale for oss er å beholde ordningen slik at ansvaret ikke fullt og helt overlates til den enkelte eller pårørende.
Les artikkel
Forenklede førerkortkrav må kompenseres for
20. februar 2019

Forenklede førerkortkrav må kompenseres for

- Når regjeringen vil forenkle førerkortkravene er det viktig at dette kompenseres for gjennom god opplæring, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.
Les artikkel