Forslag til forskriftsendringer - Fraværsgrensen og trafikkopplæring

Trygg Trafikk vil understreke at trafikkopplæringen til førerkort er et viktig trafikksikkerhetstiltak rettet mot unge. Mange unge får førerkort mens de er elever i videregående skole.

Norge har valgt en modell for føreropplæring hvor undervisningen foregår ved private opplæringsinstitusjoner. Trafikklærerne utdannes ved universiteter som tilbyr profesjonsstudiet på høgskolekandidatnivå. Den norske trafikkopplæringen til førerkort er ansett for å være blant verdens beste, og har stort sett vært uendret siden 2005 da vi fikk nye læreplaner i alle førerkortklasser.

Opplæringen kan beskrives i den såkalte GDE-matrisen (Goals for driver education). Modellen ligger til grunn for opplæringsmålene, med fokus på individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger og begrensninger hos føreren og hvordan dette påvirker førerens motivasjon til å gjøre sikre valg.

For førerkort klasse B (bil) legges det vekt på at opplæringen skal være et av de viktigste tiltakene mot trafikkulykker blant unge. Trafikkopplæring, og i dette tilfellet føreropplæring, er også et vesentlig element i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken (nullvisjonen).

Trafikkopplæringen til førerkort er krevende fordi klasserommet er «på hjul» i et risikofylt miljø som krever full konsentrasjon både hos lærer og elev. Det er derfor viktig at undervisningen foregår på tider hvor både elev og lærer er uthvilt. Videre bør opplæringen skje i et realistisk og variert trafikkmiljø.

På denne bakgrunn er Trygg Trafikk enig i at deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort bør unntas fra fraværsgrensen i videregående skole. I tillegg til de foreslåtte 13 timene av sikkerhetskursene
på bane og veg, bør også den praktiske førerprøven unntas fraværsregelen.
Førerprøven er en nødvendig offentlig eksamen som alle må gjennom hvis de skal få førerrett. Førerprøvesensorene i Statens vegvesen har som mange andre offentlige ansatte en fastsatt arbeidstid som begrenser rommet for gjennomføring av førerprøven til ordinær åpningstid. Å ikke innlemme førerprøven som unntak signaliserer at det faktisk må tas ut et ugyldig fravær for å få gjennomført en offentlig eksamen, noe vi mener er uheldig.

Med vennlig hilsen Trygg Trafikk
Tori Grytli, Fagsjef

Bård Morten Johansen, Seniorrådgiver fag

 

«Forslag til forskriftsendringer – Fraværsgrensen og trafikkopplæring» [.pdf]

Bård Morten Johansen
Bård Morten Johansen Fagsjef trafikksikkerhet