Saken på høring

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. Formålet er bedre trafikksikkerhet og rettsikkerhet i samfunnet. Forslaget er utredet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet.

Høringsdokumentene finner du her.

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk støtter forslaget om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Gjennom å avdekke faktisk dødsårsak i trafikkulykker vil vi få bedre kunnskap om hendelsesforløp, årsaksfaktorer og skademekanismer. Dette er både samfunnet og pårørende tjent med.

Høringssvaret vårt finner du her

Slik ble beslutningen