Saken på høring

Samferdselsdepartementet sender på høring utkast til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Formålet med denne loven er å legge til rette for dette, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.

Her finner du høringsdokumentene.  

Dette mener Trygg Trafikk

Det er godt dokumentert at de fleste alvorlige trafikkulykker kan relateres til menneskelige feil, særlig rus, høy fart etter forholdene, helseproblemer, uoppmerksomhet mv. Erfaringer med selvkjørende kjøretøy sålangt er at de kjører «mer trafikksikkert enn fleste mennesker. Samtidig er det mange praktiske og etiske utfordringer knyttet til utviklingen som må løses. Det er derfor meget bra at det kommer et forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Det er avgjørende at denne bidrar til å minimere muligheten for feil som fører til tap av liv eller helse.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her.

Slik ble beslutningen

Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget, og loven trer i kraft 1. januar 2018.

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.