Fylkesvegnettet treng eit løft
05. mars 2020

Fylkesvegnettet treng eit løft

Frå 1.1.2020 var det offisielt: Statens vegvesen og fylkeskommunen har slått opp. Kven kan no stå som garantist for at fylkesvegnettet får det løftet som trengst?
Les artikkel
Trafikkopplæring tilbake i nye læreplaner
19. mars 2019

Trafikkopplæring tilbake i nye læreplaner

- Forslaget til ny læreplan for kroppsøving inneholder tydelige mål om at elever i alle aldre skal lære om trafikksikkerhet. Det er vi glade for, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Kunnskapsløst om streknings-atk og personvern
18. mars 2019

Kunnskapsløst om streknings-atk og personvern

Aftenbladet viser stor mangel på kunnskap når de i lederen den 15.3. argumenterer for at Ryfylketunellen ikke bør få streknings-atk av hensyn til personvern og privatlivets fred, samtidig som de vil bli trodd på at trafikksikkerhet og nullvisjonen er viktig.
Les artikkel
Er det glattere nå enn før?
19. desember 2018

Er det glattere nå enn før?

Omsider kom årets første snøfall og avisene er fulle av reportasjer om personbiler, busser og lastebiler som står på kryss og tvers. Vi leser om møte- og utforkjøringsulykker som noen ganger også får mer dramatiske følger enn at man kommer for sent på jobben. Slik er det hvert år og slik har det alltid vært. Eller har det egentlig alltid vært sånn?
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
16. mai 2018

En trygg skolevei

Politikere vil at flest mulig barn skal gå eller sykle til skolen. Men hvem vil sørge for at veien fram til skolen blir sikker, spør Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Debattinlegget ble publisert på Ytring 19. august 2015.
Les artikkel
16. mai 2018

Å legge ned UP er en katastrofe for norsk trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har gitt gledelige resultater, og verden ser til oss for å lære. Hvorfor rasere en suksessformel, spør Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Debattinnlegget ble publisert i Aftenposten 31. mai 2017.    
Les artikkel
27. april 2018

Trafikantane er betre enn sitt rykte

- I etterpåklokskapens lys kan me slå fast at me visste for lite om trafikksikring før ulykkene blei eit stort samfunnsproblem på 1970-talet. Me må ikkje gå i same fella nok ein gong. Skal me nå målet om at fleire skal gå og sykle, samtidig med at færre skal døy i trafikken, må det meir enn ord til, skriver Knut Olav Røssland Nestås, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland. Innlegget ble publisert i Bergens Tidene 27.4.2018
Les artikkel
27. april 2018

Nullvisjonen inn i klasserommet

Det er et nasjonalt mål at åtte av ti barn skal sykle eller gå til skolen. Da må barna ha kunnskap om sikkerhet og risiko i trafikken slik at de unngår ulykker. Skolens rolle i dette er sentral, og må ikke ofres men videreføres og styrkes når fagene nå skal fornyes, mener Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Innlegget ble publisert i Dagsavisen 16.6.2017.
Les artikkel
Les den Nasjonale Tiltaksplanen
06. mars 2018

Les den Nasjonale Tiltaksplanen

I dag har alle aktørene Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, landets fylker og sju storbyområder overlevert Nasjonal Tiltaksplan til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Les artikkel
136 tiltak i ny nasjonal tiltaksplan
06. mars 2018

136 tiltak i ny nasjonal tiltaksplan

I dag leveres nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2018-2021 til samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen. 136 tiltak skal bidra til 200 færre skadde og drepte i trafikken.
Les artikkel
Ny regjeringsplattform: Mye bra og noe krevende for trafikksikkerheten
16. januar 2018

Ny regjeringsplattform: Mye bra og noe krevende for trafikksikkerheten

Regjeringen vil satse på trygge veier for kjørende, syklende og gående, i tillegg til holdningsarbeid. - Dette støtter vi fullt ut, men vi er skeptiske til høyere fartsgrenser og begrenset bruk av streknings-atk, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Budsjettforhandlingene: Mer til trafikksikkerhet for myke trafikanter
24. november 2017

Budsjettforhandlingene: Mer til trafikksikkerhet for myke trafikanter

Budsjettforhandlingene mellom regjeringen, Venstre og Krf resulterte i en økning på til sammen 76 mill. kr. til trafikksikkerhet for myke trafikanter, sammenlignet det opprinnelige budsjettforslaget.
Les artikkel
Budsjettforhandlingene: Mer til trafikksikkerhet
23. november 2017

Budsjettforhandlingene: Mer til trafikksikkerhet

Budsjettforhandlingene mellom regjeringen, Venstre og Krf resulterte i en økning på til sammen 76 mill. kr. til trafikksikkerhet for myke trafikanter, sammenlignet det opprinnelige budsjettforslaget.
Les artikkel
Trygg ferdsel for barnehagebarna
26. april 2017

Trygg ferdsel for barnehagebarna

Tidligere denne uka kom ny rammeplan for barnehagene. Landets 6000 barnehager skal fremover jobbe med at barn lærer å orientere seg og ferdes trygt. Alle barn skal få et like godt tilbud uansett hvor de bor. Trygg Trafikk er svært fornøyd med at trygg ferdsel for de minste prioriteres.
Les artikkel
Nasjonal transportplan: et skritt i riktig retning
05. april 2017

Nasjonal transportplan: et skritt i riktig retning

Den rykende ferske transportplanen som ble lagt frem i dag inneholder svært ambisiøse mål og mange gode føringer for trafikksikkerhetsarbeidet de neste 12 årene. Det gleder Trygg Trafikk, som har høye forventninger til fortsettelsen.
Les artikkel
Norge best på trafikksikkerhet
20. juni 2016

Norge best på trafikksikkerhet

Siden 2001 har Norge redusert antall trafikkdrepte med hele 57 prosent. Det setter oss helt i verdenstoppen på trafikksikkerhetsarbeid. I dag mottar Norge pris for sitt foregangsarbeid.
Les artikkel
Sykkeltrygg på skoleveien
10. november 2015

Sykkeltrygg på skoleveien

– Min 9-årige sønn har siden 1. klasse spurt om å få sykle alene til skolen. Han må krysse flere trafikkerte gater og må derfor vente til våren. Han synes jeg er verdens strengeste mamma! Det synes jeg er helt greit. Det sier Linda Hofstad Helleland (H), leder av Transportkomiteen på Stortinget.
Les artikkel
Tre krav til politikerne i valgkampen
09. september 2015

Tre krav til politikerne i valgkampen

Sikrere skoleveier, bedre kår for myke trafikanter i byene og opprusting av ulykkesutsatte fylkesveier. Det er Trygg Trafikks krav til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget 2015.
Les artikkel
11. juni 2015

Gledelig fra Transportkomiteen

Transportkomiteens flertall har i dag innstilt på at det gjenåpnes for strekningsmåling av fart. Dermed kan veimyndighetene igjen ta i bruk et meget effektivt tiltak mot fartsrelaterte trafikkulykker.
Les artikkel
Ja til alle tiltak som virker!
26. mars 2015

Ja til alle tiltak som virker!

De siste dagene har Trygg Trafikk vært mye i media i forbindelse med snittfart-fotobokser. Her er noen spørsmål og svar om hvorfor temaet er aktuelt og hva som er vårt standpunkt.
Les artikkel
19. desember 2013

UP viktig for å redusere ulykkene

– Færre kontroller fører til flere drepte og hardt skadde. Vi trenger en styrking av UP, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Fartsgrenser på motorveiene
18. oktober 2013

Fartsgrenser på motorveiene

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) ønsker variable fartsgrenser på veiene. - Et godt forslag, mener direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
Les artikkel