Kjør forsiktig

Volvo Cars Norge og Trygg Trafikk lanserer ny opplysningskampanje. Budskapet er at bak hvert enkelt tall i statistikken befinner det seg et menneskeliv. Et liv, på lik linje som alle andre, som plutselig blir revet fra oss og blir en del av en dyster statistikk. På vegne av alle – kjør forsiktig.

*Da kampanjen ble lansert var det offisielle tallet på omkomne i trafikken 2023 113. Tallet har i ettertid blitt justert til 111.

Samarbeidspartner