Eldre bilførere

Trygg Trafikk mener at det er helsen, og ikke alder, som må være avgjørende for førerretten. Samtidig er det påvist en sterk sammenheng mellom alder og helseplager, sykdom og legemiddelbruk. Det påvirker kjøreevnen og øker ulykkesrisikoen, spesielt etter fylte 80 år. Trygg Trafikk er uenig i Stortingets vedtak om å avvike ordningen. Nedenfor ligger aktuelle saker om dette temaet.