Eldre bilførere

Trygg Trafikk mener at det er helsen, og ikke alder, som må være avgjørende for førerretten. Samtidig er det påvist en sterk sammenheng mellom alder og helseplager, sykdom og legemiddelbruk. Nedenfor ligger aktuelle saker om dette temaet.