Opplæring på moped

For å kjøre moped må du ha fylt 16 år og ha førerkort for moped. Men hva kreves for å kunne ta førerkort?

Dette er kriteriene for å kunne få førerkort for moped:

  • Du må være fylt 16 år.
  • Du skal ha normal førlighet i ben og armer.
  • Du kan ikke ha sykdommer som kan svekke din evne til å kjøre.
  • Du må ha god vandel. Dette betyr at du ikke må ha vært innblandet i straffbare forhold som er registrert hos politiet.
  • Du må ha gjennomført godkjent opplæring og bestått førerprøven. Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen.

Veien til mopedlappen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs som alle må gjennom hvis de skal ta førerkort i en eller annen klasse.

Trinn 2: Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Her øver du også på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3: Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her øver du på praktisk bruk av trafikkreglene. Hvor skal du plassere deg på veien, hvilken fart bruker du i ulike situasjoner og hvordan skal du bruke blikket for å komme trygt og effektivt frem.

Trinn 4: Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.

NBNoen skoler tilbyr trafikalt grunnkurs som en del av valgfag trafikk på ungdomstrinnet.