Ole Johansson
Ole Johansson Forsker Transportøkonomisk institutt, avdeling for sikkerhet og atferd