Et eldre par der mannen kjører bilen og damen snakker i telefonen.

Eldre bilførere

Trygg Trafikk mener at det er helsen, og ikke alder, som må være avgjørende for førerretten. Samtidig er det påvist en sterk sammenheng mellom alder og helseplager, sykdom og legemiddelbruk. Nedenfor ligger aktuelle saker om dette temaet.

Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

En hånd som holder en ropert.

Felles uttalelse om opphevelse av krav til helseattest for eldre førere

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet, MA – Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk er uenige i Stortingets vedtak om å oppheve krav til helseattest for eldre førere, og mener at det legges opp til en uforsvarlig prosess.

En lege som skriver i en notatblokk.

Ordningen med obligatorisk helseattest må ikke skrotes

Trygg Trafikk går ikke imot forslaget om å heve aldersgrensen for krav til helseattest ved fornyelse av førerkort fra 75 til 80 år. Det sentrale for oss er å beholde ordningen slik at ansvaret ikke fullt og helt overlates til den enkelte eller pårørende.

En person som sitter i et bilsete og fester setebeltet i beltefestet.

Leserinnlegg: Å fjerne helseattesten er ansvarsløst

Bilkjøring er en viktig del av menneskers liv og mobilitet, og de fleste eldre bilførere kjører både godt og risikobevisst. Både Nasjonalforeningen for folkehelse og Trygg Trafikk vil at alle som ønsker det skal kjøre bil så lenge som mulig, men det må være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

En eldre kvinne som sitter sammen med en lege. Legen blar i en legejournal og de prater sammen.

Fjerning av helseattesten for eldre er uansvarlig

Et flertall i Stortinget har besluttet å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre over 80 år. – Uansvarlig og mot alle faglige anbefalinger, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.