En mac, et tastatur og en pad på et skrivebord.

Digitalt kurs for hele personalet i barnehagen

Dette kurset retter seg mot hele barnehagens personale og ledes av for eksempel styrer. Personalet gjennomfører deler av kurset individuelt og deler felles. Kurset kan etter endt kurs også brukes som et oppslagsverk for trafikksikkerhet i barnehagen.

Hvor mye tid vil dette ta?

Tidsbruken varierer såpass fordi det er en del tekst og video, og noen ganger har du kanskje behov for å gå tilbake og se på stoffet på nytt. Vi anbefaler at du har noe å notere på underveis.

Ønsker dere et informasjonsmøte om dette kurset?

Ta kontakt med regionkontoret til Trygg Trafikk i eget fylke.

Mer om kurset

I dette kurset får du innsikt i det vi i Trygg Trafikk mener du trenger å kunne når du skal arbeide godt med trafikksikkerhet som ansatt i barnehagen.

Gjennomfør kurset digitalt her.

I denne veilederen skal vi kort gjennomgå hvordan dere best bruker kurset Barnehage og trafikksikkerhet – for deg som ansatt.

Les veiledningen til kurset her.