Et lite barn som leker med to biler på et bord. Vi ser bilene foran ansiktet.

Kurs for ansatte i barnehage

Helt siden midten av 60 -tallet har Trygg Trafikk holdt kurs for barnehageansatte og det har har vært en stor suksess. På kurs med Trygg Trafikk får barnehageansatte en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Vi legger vekt på bruken av nærmiljøet for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken. Det er ute i trafikken barna gjør seg de beste erfaringene.

Kurset er gratis og har en varighet på mellom 5 – 6 timer.

Sjekk når vi holder kurs i ditt fylke eller ta kontakt med ditt lokale Trygg Trafikk.

På kurset vil vi ta opp temaer som:

  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Sikring i bil og buss
  • Trafikk i rammeplanen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Barnas Trafikklubb
  • Med barn i trafikken
  • Trafikkpedagogikk