Fargestifter i merket Crayons stående på rekke og rad på et bord.

Snart barnehagelærer

Det å skulle ferdes trygt med mange små barn i trafikken er ikke alltid like lett, derfor er det lurt å ha litt ekstra kompetanse om trafikksikkerhet og trafikkopplæring i barnehagen.

Dette kurset er for barnehagelærerstudenter og tilbys ved flere universiteter og høyskoler rundt om i landet. På kurset får studentene en grundig innføring i hvordan de på en enkel og morsom måte kan drive med trafikksikkerhet i barnehagen.

Temaer på kurset

  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Sikring i bil og buss
  • Trafikk i rammeplanen
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Barnas Trafikklubb
  • Med barn i trafikken

Marie Louise Simonsen Zangenberg

Spesialrådgiver opplæring

Tone Helstad Glomsrud

Spesialrådgiver opplæring