En mobil festet til dashbordet der det står "Dont drive after drink".

Rus og helse

De fleste vet at det er ulovlig å kjøre bil under påvirkning av rusmidler, og at å kjøre under påvirket tilstand setter både en selv og andre i fare. Det er også en kjent sak at noen medikamenter påvirker evnen til å kjøre bil.

Slik påvirker rus deg i trafikken

Ruspåvirkede sjåfører er en stor årsak til alvorlige ulykker på norske veier. I tillegg til å sette seg selv og andre i fare, vil det å kjøre i ruspåvirket tilstand kunne medføre strenge straffer i henhold til norsk lov. Dersom du overstiger promillegrensen på 0,2 står du i fare for å miste førerkortet og til og med havne i fengsel.

Faren for å utsette deg selv og andre for ulykker øker i takt med promillen din. Undersøkelser viser at ulykkesrisikoen ved kjøring øker selv med nokså lav alkoholpåvirkning hos føreren, og at den stiger bratt med påvirkningsgraden.

Dårligere syn og koordinasjon

Graden av påvirkning alkohol har på oss varierer fra person til person. Men rus og bilkjøring går uansett ikke sammen. En av grunnene er at du blir mer ukonsentrert og at du får en dårligere evne til å tolke inntrykk – selv ved ganske lav promille. Dette kan medføre at du gjør dårlige avgjørelser i trafikken, noe som potensielt kan føre til en ulykke.

Rusen vil også påvirke sanser du er avhengig av for å opptre sikkert i trafikken. Synet ditt vil bli svekket og du blir fortere trøtt og sløv. I takt med at promillen øker vil også koordinasjonen din bli dårligere, avstandsbedømmingen din bli svekket og reaksjonsevnen tregere. Det kan være fatalt.

La bilen stå

Har du planer om å ta deg noen glass, bør du også planlegge for alternativ transport. Selv om det kun er en kort tur hjem, må du la bilen stå. Du har også et ansvar for å si ifra til andre som vurderer å begi seg ut i trafikken når de har ruset seg – og melde fra hvis du vet eller mistenker at noen kjører ruset.

Husk også at promillen kan sitte i dagen etterpå. Vær sikker på at du er i stand til å kjøre bil før du setter deg bak rattet.

Et speil med mange piller på der vi ser refleksjon av personen som holder speilet.

Hvordan medisiner kan påvirke dine ferdigheter som sjåfør

Helt vanlige medisiner kan påvirke din helsetilstand og dine ferdigheter som sjåfør. Dersom du går på eller får nye legemidler, skal du alltid konferere med legen om du kan kjøre bil.