Trafikk på ungdomsskolen - nettverksmøter

Vi arrangerer samlinger over hele landet, for lærere som underviser i valgfaget Trafikk, eller på en anne måte jobber med trafikk i ungdomsskolen.

Nettverkssamlingene skaper en arena der lærerne får faglig påfyll og inspirasjon og hvor de bygger sitt eget nettverk av lærere de kan henvende seg til ved behov.

På samlingene informeres lærerne om relevante deler av Trygg Trafikks nettsider, årsplan for faget, lærebok og veiledning til denne. I tillegg bruker vi en økt på å jobbe med 5E-modellen som er svært godt egnet inn i valgfaget trafikk.

Det settes også av godt med tid til at lærerne skal få utveksle erfaringer og ta opp ting de lurer på. Noen ganger inviteres samarbeidspartnere som gir deltagerne en innføring i eksempelvis førstehjelp, redningsarbeidet eller andre relevante temaer

Varighet: Lengden på nettverkssamlingene kan tilpasses fra 3 timer til to hele dager.

Interessert i kurs? Ta kontakt med distriktsleder i ditt fylke for mer informasjon.