Trafikk på ungdomsskolen - nettverksmøter

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen, og faglig påfyll den andre.

Nettverksmøtene arrangeres stort sett en gang i året, fylkesvis, og er gratis å delta på. Våren 2021 blir det digitale samlinger.

Temaene for våren 2021

  • Forskriftsendringen
  • Forslag til måter å tilby faget på
  • Informasjon om det digitale læreverket og hvordan ta det i bruk
  • Underveis som læringsressurs i valgfaget.
  • Annet dere har behov for å diskutere.

Følg også med i facebookgruppen Gruppe for lærere i valgfaget trafikk.

Har du spørsmål?

Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.