1 av 2 vil forby elsparkesykler på fortau

1 av 2 – 52 prosent – ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau. Nesten like mange – 49 prosent – ønsker forbud mot utleie på nattestid. Trygg Trafikk mener ny forskrift fra Regjeringen ikke gjør nok for å løse utfordringene.

Det kommer frem i en ny spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring. – Det viser at utfordringene med frislippet av elsparkesykler fortsatt er relevant. Vi ser at flertallet ønsker at det ikke skal være elsparkesykler på fortau, og det er naturlig at myndighetene ser nærmere på hvor i trafikken disse hører hjemme, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikajonsrådgiver i Trygg Trafikk. Steen forteller at Trygg Trafikk savner kraftigere lut fra myndighetene for å løse utfordringene med elsparkesyklene. – Det er ti ganger så farlig å kjøre elsparkesykkel sammenlignet med sykkel ifølge tall fra Statens vegvesen. Det viser hvorfor hjelmpåbud ville vært et viktig grep. Vi savner også at det gjøres mer for å hindre promillekjøring, sier Steen.

Nye regler er gammel nytt

I mai lanserte regjeringen en ny forskrift for å rydde opp i elsparkesykkelkaoset. Forskriften setter en maksgrense på seks km/t for el-sparkesykler på fortau, og en bot på 3000 kroner om flere kjører sammen. Gode intensjoner, men lite fruktbart, ifølge Trygg Trafikk. – Det var heller ikke tillatt med flere personer på elsparkesykkelen, eller å kjøre i høy fart på fortau tidligere. Skal det være en reell endring mener vi elsparkesykkel må omklassifiseres til en form for motorvogn. Det er en mer korrekt definisjon. Og det vil gjøre det lettere å innføre annen regulering, som promillegrense og krav om hjelm, forteller Steen.

Hele 7 av 10 i Oslo ønsker forbud

I spørreundersøkelsen kommer det også frem at ønsket om forbud på fortau er desidert høyest i Oslo. Hele 7 av 10 – 68 prosent – ønsker forbud i hovedstaden. – Det er over 20.000 elsparkesykler i Oslo, og skadelegevakten rapporterer om hele 1600 ulykker på kun halvannet år, mange alvorlige. Oslo er en egen planet når det gjelder antallet elsparkesykler og ulykker, i de verste periodene blir titalls mennesker skadet, mange alvorlige. Fra et forsikringsståsted er det bekymringsverdig når nær halvparten av ulykkene skjer i beruset tilstand. Da faller gjerne alle forsikringer bort på grunn av uaktsomhet, noe som kan bli veldig dyrt for den det gjelder, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Ønsker utleieforbud nattestid

Samtidig ønsker nesten halvparten – 49 prosent – forbud mot utleie av elsparkesykler nattestid. – Når langt over halvparten av ulykkene skjer mellom 22 og 06 bør myndighetene forby utleie i det tidsrommet. Dette er jo noe også politiet og mange andre har tatt til orde for. Altfor mange blir fristet i beruset tilstand nattestid til å hive seg på lett tilgjengelige elsparkesykler, for så å ende opp på legevakten med skader. Ved å fjerne tilgangen på natten blir valget både lettere og tryggere for den enkelte, avslutter Brandeggen.